Poděkování

Iniciace projektu

Speciální poděkování patří Michaele Abbasové a Laile Al-Asbahee, u kterých se nápad charitativní výstavy pro Lékaře bez hranic zrodil a od samého začátku se podílely na jeho organizaci. 

"V Jemenu v roce 2015 vypukla válka, která přerostla v největší humanitární krizi na světě a bohužel nemít na místě příbuzné, tak o této katastrofální situaci téměř nevíme. Jednou z organizací, která tam odvádí obdivuhodný kus práce jsou Lékaři bez hranic.

Jsme dvě maminky, které mají děti studující na mezinárodních školách s programem IB. Důležitou součástí IB je dobrovolnictví, kdy studenti musí strávit určitý počet hodin dobrovolnickou prací, aby zkouška byla splněná. Viděly jsme výstavu výtvarných prací studentů IB a tak nás napadlo, že bychom mohly propojit - pomoc Lékařům bez hranic a výtvarné nadání a dobrovolnictví studentů.

Rozhodly jsme se uspořádat prodejní výstavu obrazů, které nám studenti v rámci své dobrovolnické činnosti namalují a výtěžek věnovat Lékařům bez hranic.

Byly jsme velmi mile překvapeny, jak námi oslovené školy tento projekt podpořily.

A jistě by se neuskutečnil ani bez pomoci našich dvou kamarádek Ivony Danziger a Markéty Novákové, které mají bohaté zkušenosti s organizací charitativních akcí a s chutí a bez váhání do toho šly s námi." Laila a Míša